Müügitingimused


1. Müügitingimused 
1.1 Käesolevad tingimused kehtivad TruckParts Eesti OÜ e-poe (truckparts.ee) kasutaja (edaspidi Klient) ning TruckParts Eesti e-poe omaniku TruckParts Eesti OÜ vahel kaupade ostmise ja müümise ning teiste õigsussuhete osas. 
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad TruckParts Eesti OÜ e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. 
1.3 TruckParts Eesti OÜ jätab endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates vastava informatsiooni ilmumise momendist veebilehel (truckparts.ee). Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis kehtivad Kliendi jaoks tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti. 
1.4 TruckParts Eesti OÜ e-poes tellimust vormistades kinnitab Klient, et ta on tutvunud Müügitingimustega ja on nendega nõus. 
 
 
2. TruckParts Eesti hinnakiri 
2.1 TruckParts Eesti e-poes muudavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma transpordikuluta ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu.
2.2 Kauba kohaletoimetamise hind kuvatakse ostukorvi eest tasumisel ning transpordi hind tuleneb kehtivast hinnakirjast.
2.3 Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele aadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupu toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused. Kliendil on võimalik TruckParts Eesti OÜ e-poest ostes transpordiks Eesti riigi piires valida tellimuse vormistamisel pakutavata transpordi liikide vahel.
2.4 TruckParts Eesti OÜ jätab endale õiguse korrigeerida hinnakirja. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tellimusel kajastatud tellimuse vormistamise momendil, tingimusel, et tellimus pole tühistatud põhjustel, mis välja toodud punktis 7.4. või makse mitteaegne laekumine.
 
 
3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine 
3.1 Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on lisanud kauba ostukorvi. 
3.2 Ostukorvis olevaid tooteid ning nende arvu on võimalik muuta. 
3.3 Kui kõik soovitud tooted on ostukorvis, tuleb valida kättesaamise ning tasumise viisid ning vormistada tellimus.
3.4 Seejärel kuvatakse kogu tellimus koos transpordikuludega. Kui kõik on õige, tuleb esitada tellimus ja tasuda tellimus.
3.5 Sisestatud andmete õigusest sõltub kui kiiresti ning probleemitult toimetatakse ostetud kaup Kliendini.
 
 
4. Kauba eest tasumine 
4.1 Kauba eest on võimalik tasuda: 
* Läbi ostukorvis pakutud pangalinkide.
* Ettemaksega panga kaudu.
Ettemaksu arve alusel peab olema tasutud dokumendil näidatud aja jooksul, hilisemal maksmisel ettevõte ei garanteeri ostetud kauba olemasolu.
 
 
5. Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine 
5.1 Lepingu jõustumisel, vastavalt punktile 1.4, saadetakse TruckParts Eesti OÜ laos olev kaup kliendi poole teele hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul.
5.2 TruckParts Eesti OÜ jätab endale õiguse tellimuse tarneaega pikendada, teavitades sellest Klienti meili või telefoni teel. 
5.3 Parast seda kui Kliendi poolt tellitud kaup on TruckParts Eesti OÜ lattu saabunud ja komplekteeritud, toimetatakse kaup määratud aja jooksul aadressile, mille Klient on tellimusse märkinud. 
5.4 TruckParts Eesti OÜ toimetab kauba aadressile, mis on märgitud tellimuses. Sihtkoha muutumisest on Klient kohustatud teavitama TruckParts Eesti OÜ-d koheselt enne kauba kohaletoomist. Hilinenud teade sihtkoha muutumisest võib tekitada Kliendile edasisi lisakulutusi. 
5.5 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste, arusaamatuste ning lisakulutuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. TruckParts Eesti OÜ ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest. 
5.6 Tooted antakse Kliendile üle saatelehe alusel. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et on kauba kätte saanud. 
 
6. Garantii ja kauba tagastamise kord 
Garantii kehtib ainult kaubale, mille lisainfos on vastav märge! 
6.1 Garantiiaeg algab, kui toode antakse TruckParts Eesti OÜ poolt üle Kliendile. Garantii kehtib toote esimesele kasutajale. Toote või osa ümbervahetamine ei pikenda esialgset garantiiaega.
6.2 Garantiikorras ei vahetata ümber tooteid, mille vigastused on tekkinud:
*Kliendi süül või hoolimatusel;
*Defektide eest, mis on tekkinud toote mitteotstarbelise kasutamise tagajärjel;
*Toote loomuliku füüsilise kulumise korral tavapärasel kasutamisel. 
6.3 Juhul, kui Klient pole tootega rahul, toode ei sobi, või Klient tellis kogemata vale toote, on õigus see tagastada või ümber vahetada 14 päeva jooksul.
Selle perioodi ületamisel on TruckParts Eestil OÜ õigus toodet mitte ümber vahetada.
6.4 Tagastamise kulud korvab Klient.
 
7. Muud tingimused.
7.1 TruckParts Eesti OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
7.2 Klient vastutab kõigi tehingute eest, mis on tehtud tema konto nime alt TruckParts Eesti e-poes.
7.3 TruckParts Eesti OÜ võib kasutada Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. TruckParts Eesti ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
7.4 Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja TruckParts Eesti OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest. 
7.5 Kaesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lähendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka TruckParts Eesti OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.